שאלות נפוצות » וידאו


איך מקליטים ווידאו, למה זה טוב ?

תמונות לא מסוגלות להעביר רושם אמיתי, חסר בהן חיים. בגלל זה באתר שלנו אתם יכולים להקליט ווידאו לכרטיס ישירות ממצלמת ווב. חשוב - פרופיילים עם ווידאו מקבלים פי 12 יותר צפיות.